โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ของหน่วยงาน เทศบาล/ อบต. ความถี่ 420.200MHz เพื่อให้ใช้งานกับความถี่ใหม่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz


จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ของหน่วยงาน อปท เทศบาล อบต. เพื่อให้ใช้งานกับความถี่ใหม่ได้

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

✅✅✅เรามีข้อแนะนำหรือแนวทางในการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้✅✅✅

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งานอยู่เช่นยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice

iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - รุ่น All in one

 • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว ปรับปรุงชุดแม่ข่าย เพิ่มชุดเครื่องส่งใหม่ ทั้งชุด

 • ชุดเครื่องรับ IBS-R เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

2.-IBS- แยกชุด

 • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC จอคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ IBS-R เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

3.- Power Link

 • ชุดเครื่องส่ง T-2000 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ R-1999 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า เปลี่ยนบอร์ดภาครับใหม่ และ Update firmware

4.- ARC , HiQ

 • ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดลูกข่าย ARC 420 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

5.- ยี่ห้อ BCH ,Best choice ,iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

 • ชุดแม่ข่ายและเครื่องส่งต้อง ปรับปรุง ใหม่

 • ชุดเครื่องรับ ปรับปรุงบอร์ดภาครับ หรือใหม่ทั้งชุดทั้งนี้ต้องตรวจสภาพก่อน

6.- แนะนำให้เปลี่ยนสายอากาศภาคส่ง ใหม่ ส่วนภาครับให้พิจารณาจากสภาพจริง


หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้

สนใจข้อมูล แนวทางการปรับปรุง และงบประมาณราคา โทร 0863175577 /0896080077

บริษัทฯ ยินดีเข้าไปสำรวจที่หน้างานและตรวจเช็คระบบเดิมพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายไอพี หรือข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบ สำรวจ ทำงบประมาณ ฟรี ทั่วประเทศ

ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ติดตั้ง ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมระบบเสียงตามสาย

ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz เป็น 430.225MHz