ติดต่อเรา

บริษัท 9ออดิโอ จำกัด

สำนักงานขายและบริการลูกค้า

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 63/2 เลขที่ 33/32 ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ฝ่ายขาย: 0863175577 , 0896080077

แจ้งซ่อม/ธุรการ : 0633757711 , 025506448

วันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30น-17.30น. (หยุดอาทิตย์)

นอกเวลาทำการกรุณาติดต่อทาง Line 0863175577

สำนักงานใหญ่

156/32 ม.5 ถ.บางไผ่พัฒนา ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Mobile: 0863175577 , 0896080077

วันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30น-17.30น. (หยุดอาทิตย์)

นอกเวลาทำการกรุณาติดต่อทาง Line 0863175577

Email 9audio@gmail.com www.9audio.co.thซ่อมแซม ปรับปรุง เสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายเสียง ระบบเสียงไร้สายอบต. ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงตามสายสาธารณะ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลหลังการขาย โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

1.ระบบกระจายเสียงสาธารณะ(Public Address System)

2.ระบบกระจายเสียงตามสายแบบทั่วไป(Conventional Public Address System)

3.ระบบกระจายเสียงตามสายดิจิตอล (Digital Public Address System)

4.ระบบกระจายเสียงไร้สาย (Wireless Public Address System)

5.ระบบกระจายเสียงไอพี (IP Network Public Address System)

6.ระบบเสียงไร้สาย ระบบหอกระจายข่าวไร้สายสำหรับ เทศบาล อบต.


การติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หน่วยงานอบต.


สาธิตระบบกระจายเสียงไร้สาย ให้หน่วยงาน


งานติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย 430.225MHz หน่วยงาน เทศบาล


ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย สำหรับติดตั้งที่หมู่บ้าน


งานติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ของหน่วยงานเทศบาลฯ


งานติดตั้งชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย เทศบาล
ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ติดตั้ง ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมระบบเสียงตามสาย

ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz เป็น 430.225MHz