ให้บริการ รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077ซ่อมแซม ปรับปรุง เสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายเสียง ระบบเสียงไร้สายอบต. ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงตามสายสาธารณะ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลหลังการขาย โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ
ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ติดตั้ง ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมระบบเสียงตามสาย

ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz เป็น 430.225MHz